MooiThuis_logo_tagline

Over MooiThuis

Passende woningen realiseren

Ervaren professionals in collectieve (zelf)bouw, architectuur en projectmanagement hebben zich verenigd om kleinschalige, bijzondere woningbouwprojecten in Noord Nederland te realiseren. 

MooiThuis heeft aandacht voor optimale aansluiting bij de actuele maatschappelijke behoefte, sociale inbedding van het bouwproject in haar omgeving en architectonische vernieuwing in vormgeving en functionaliteit. Dat kan gaan om nieuwbouw, maar ook om herbestemming van onroerend goed.

Wat maakt onze woonconcepten uniek?

MooiThuis herdefiniëren we de woningmarkt met een duidelijke visie: het ontwikkelen van woningen die optimaal aansluiten bij de actuele en toekomstige behoeftes. MooiThuis ontwikkelt unieke woonconcepten die inspelen op de diversiteit van moderne woonbehoeften. Dat kan gaan om kangoeroewoningen, meergeneratiewoningen, cohousing projecten, woningen voor kleine huishoudens, hofjes voor ouderen, woningen voor gezinnen of gemengde woonvormen.

MooiThuis ziet de unieke waarde in van elk concept. Door nauw samen te werken met toekomstige bewoners en gebruik te maken van innovatieve ontwerp- en bouwtechnieken, creëert MooiThuis leefomgevingen die aansluiten bij de persoonlijke wensen en behoeften van individuen en gemeenschappen.

Deze aanpak stelt mensen in staat om buiten de gebaande paden te denken en te wonen in een omgeving die hun levensstijl en waarden weerspiegelt. Van de keuze voor duurzame bouwmaterialen tot de integratie van gemeenschappelijke ruimtes die sociale interactie bevorderen, MooiThuis is toegewijd aan het realiseren van woonoplossingen die zowel innovatief als inclusief zijn.

Waarom bouwen met MooiThuis?

Kiezen voor MooiThuis betekent kiezen voor een toekomstgerichte benadering van wonen, waarbij innovatie, kwaliteit en gemeenschapszin centraal staan. Onze architectuur breekt met traditionele conventies door ruimtes te creëren die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar vooral leefbaar, functioneel en afgestemd op de behoeften en het welzijn van de bewoners. Wij geloven dat kwalitatief hoogwaardig wonen toegankelijk moet zijn voor iedereen. MooiThuis streeft ernaar om uitzonderlijke waarde te bieden voor uw investering, waarbij we de beste materialen en bouwtechnieken gebruiken zonder compromissen te sluiten op het gebied van betaalbaarheid, ruimte en comfort.

Een ‘mooi thuis’ gaat verder dan de vier muren van een huis. Het gaat om een harmonieuze integratie met de omliggende omgeving, het creëren van een plek waar bewoners zich niet alleen binnen, maar ook buiten hun huis verbonden voelen met de buurt en de gemeenschap. MooiThuis zet zich in voor ontwerpen die de band tussen mensen onderling en hun omgeving versterken. Het werven van, vertegenwoordigen van en afstemmen met kopers gebeurt bij MooiThuis met grote zorg, waarbij specifiek gekeken wordt naar de potentiële bijdrage aan de sociale cohesie binnen het project. Wij geloven dat een sterke gemeenschap de basis vormt voor een gelukkig leven en zetten ons in om omgevingen te creëren waar mensen zich onderling verbonden voelen en elkaar ondersteunen.

De partners van MooiThuis

MooiThuis gaat over meer dan alleen kennis en kunde inhuren, het is een belofte aan onze klanten om samen te werken aan de gezamenlijkheid van onze doelen. 

De partners van MooiThuis werken niet alleen graag met en voor jou als opdrachtgever. Maar ook met elkaar en hun externe partners zoals architecten, bouwbedrijven, provincies, gemeenten en subsidieverstrekkers. Uiteraard moeten er zwarte cijfers gerealiseerd worden, maar succes uit zich daarnaast vooral in de toegevoegde waarde van onze projecten voor de bewoners en de kwaliteit van de samenwerking met interne en externe partners. Net als een thuis meer is dan een huis, is werken meer dan geld verdienen.

De combinatie van Pieter Bijker als (CPO) bouw adviseur/begeleider, het organisatietalent van Ton Tempelman en hun netwerk aan kundige professionals maakt dat het hele proces van jouw project niet alleen in professionele, maar ook in zeer betrokken handen is.

Meer weten over de partners? Bekijk hun profiel en leg contact.

 

Samenwerken met MooiThuis betekent een partnerschap waarin uw wensen en onze expertise samenkomen om iets buitengewoons te creëren.

Samen ontwikkelen met MooiThuis?

Door samen te werken met MooiThuis, kies je voor het realiseren van woonvormen die meer zijn dan een huis. Bouwen voor saamhorigheid betekent bouwen aan verbondenheid van de bewoners onderling en hun omgeving.

Een mooi thuis is immers meer dan een mooi huis. 

Nog meer weten?

Onze visie

De laatste jaren is er best hard gebouwd. Opvallend daarbij is de eenzijdigheid van de standaard bouw. Het typische Nederlandse woonhuis met voordeur aan de weg en een tuin aan de achterzijde. In de ons omringende landen is er een veel grotere variëteit in bouwvormen. Oorzaak van de eenzijdigheid is de kosten en productie efficiëntie bij de grote projectontwikkelaars, en de nog steeds bestaande mythe van bouwen voor gezinnen. Door de grote verandering in de bevolkingssamenstelling – veel meer alleenwonenden en vergrijzing – is de behoefte aan aanvullende woonvormen sterk toegenomen.

De uit de hand gelopen woningprijzen leiden ook tot een sterke vraag naar betaalbare koop en huurwoningen voor gezinnen. Echter, de hoge bouwkosten maken dat woningen bouwen voor verhuur te duur is geworden. Daardoor zijn we in een vicieuze cirkel beland. Zowel huren als kopen is onbetaalbaar geworden. Ook het niet beschikbaar zijn van compacte levensloopbestendige woningen voor ouderen, heeft er toe geleid dat (alleenstaande) ouderen tegen hun zin in een veel te grote woning blijven wonen. En schaarste leidt tot hoge prijzen. 

Ook komt het daardoor vaak voor dat jongeren langer bij hun ouder(s) blijven wonen omdat er geen betaalbare huur en koopwoningen beschikbaar zijn. Vervolgens zijn ouders en kinderen tot elkaar veroordeeld, omdat er voor beide categorieën geen passende woningen beschikbaar zijn. Het stimuleren van 55-plussers om naar een passende woning te verhuizen, zou leiden tot een aanzienlijke toename in het aantal verhuisbewegingen, meer nog dan het realiseren van starterswoningen.

Dit thema is voor nagenoeg alle gemeenten uitgegroeid tot een prioriteit, waarbij sommige, inclusief de provincies Drenthe, Friesland en Groningen specifiek beleid en ondersteuning bieden, soms zelfs inclusief subsidies en expertise. Ook op nationaal niveau zijn er diverse subsidieprogramma’s en financieringsopties beschikbaar gesteld om de bouw van levensloopbestendige woningen te stimuleren. Deze woningen zijn ontworpen om meer te zijn dan alleen een huis; ze bevorderen onderlinge hulp en ondersteuning binnen de gemeenschap zonder directe afhankelijkheid van mantelzorg. Sterke cohesie is goed voor de gezondheid en verlaagt de afhankelijkheid van de zorg en de WMO. Een win-win situatie!

Onze missie

MooiThuis wil hier een baanbrekend rol vervullen door het ontwikkelen en realiseren van woonconcepten op basis van vernieuwende architectuur, waarbij we zuinig omgaan met beschikbare grond. De ontwikkeling van dergelijke woningen speelt een sleutelrol in het beantwoorden van de toenemende woningnood. Vandaar dat we ons inzetten voor de bouw van deze woningen in Noord Nederland, waarbij we streven naar het slim benutten van ruimte door middel van architectonische innovaties. Dit stelt ons in staat om compacter te bouwen zonder in te leveren op leefruimte of comfort. De standaard bouwwereld biedt vaak geen ruimte voor bijzondere woonwensen en is vanwege de beoogde winstmarges niet geïnteresseerd in kleinere projecten.

Kennismaken met MooiThuis?

Door samen te werken met MooiThuis, kies je voor het realiseren van woonvormen die meer zijn dan een huis. Bouwen voor saamhorigheid betekent bouwen aan verbondenheid van de bewoners onderling en hun omgeving.

Een mooi thuis is immers meer dan een mooi huis.