MooiThuis_logo_tagline

bouwen
voor
saamhorigheid

Kleinschalige woningbouwprojecten in Noord Nederland

Tijd voor een nieuwe aanpak

Bouwen, bouwen, bouwen! Dat klinkt goed, maar hoe en voor wie?
Verschillende ontwikkelingen in de maatschappij vragen een nieuwe aanpak. Zeker, er is een grote behoefte aan meer woningen, maar met alleen meer van hetzelfde bouwen blijven we achter de feiten aanlopen.

Om uitlopende redenen kan het beoogde extra volume niet snel genoeg gerealiseerd worden. Langlopende procedures, te weinig beschikbare grond, te hoge prijzen en onvoldoende levensloopgeschikte woningen voor ouderen. De gestegen bouwkosten zijn er ook de oorzaak van dat bouwen voor sociale huur niet rendabel meer is.

Daarom moeten we anders bouwen door beter gebruik te maken van onder andere beschikbare grond en herbestemming van bestaande gebouwen, en toch ruime, lichte en mooie woningen te realiseren waar mensen naar tevredenheid wonen.

CPO-Begeleiding-Woningontwikkeling-Pieter-Bijker-en-Ton-Tempelman

Waarom MooiThuis?

Bouwen voor saamhorigheid
Ervaren professionals in architectuur, collectieve (zelf)bouw en projectmanagement hebben zich verenigd om kleinschalige, bijzondere woningbouwprojecten in Noord Nederland te realiseren. MooiThuis heeft aandacht voor optimale aansluiting bij de actuele maatschappelijke behoefte, sociale inbedding van het bouwproject in haar omgeving en architectonische vernieuwing in vormgeving en functionaliteit. Daarbij heeft de betaalbaarheid van wonen onze speciale aandacht, zonder verlies van ruimte en kwaliteit. Dat kan gaan om nieuwbouw, maar ook om herbestemming van onroerend goed zoals bijvoorbeeld scholen, boerderijen, instellingen of bedrijfsgebouwen.

Wat ons drijft is ‘Bouwen aan Saamhorigheid’, daarmee werken wij gericht aan de sociaal-maatschappelijke inbedding in de omgeving. Een mooi thuis is immers meer dan een mooi huis.

Daarom MooiThuis!

Bij MooiThuis herdefiniëren we de woningmarkt met een duidelijke visie: het ontwikkelen van woningen die optimaal aansluiten bij de actuele en toekomstige behoeftes. Dat kunnen moderne, compacte woningen zijn die inspelen op de dringende behoeften van alleenstaanden, starters, kleine huishoudens en de beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen voor ouderen. Wij erkennen dat de dynamiek van de woningmarkt een voortdurende evolutie ondergaat, waarbij de vraag naar innovatieve, ruimte-efficiënte en tegelijk comfortabele woonoplossingen steeds toeneemt. MooiThuis staat klaar om deze uitdaging aan te gaan, door niet alleen te voldoen aan de behoeften van nu, maar ook een fundament te leggen voor toekomstige generaties.

In een wereld waarin individualiteit de boventoon vieren, biedt MooiThuis op maat gemaakte woningen die perfect aansluiten bij de levensstijl van haar bewoners die wel op zoek zijn naar verbondenheid. Onze woningen combineren moderne en vernieuwende architectuur met mensgerichtheid en sociale cohesie. Daarbij zijn allerlei woonvormen mogelijk zoals clustering van woningen voor starters of juist ouderen. Maar ook clusters waar verschillende woonvormen gemixt zijn en waar juist gemeenschappelijke voorzieningen bijdragen aan de sociale cohesie.

Clustering van (levensloopbestendige) woningen kan bijdragen aan een onderlinge verbondenheid die burenhulp bevordert en zo bijdraagt aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van haar bewoners. Een win-win situatie omdat daarmee ook de afhankelijkheid van sociale voorzieningen en de zorg afneemt.

MooiThuis bouwt niet alleen woningen; we creëren gemeenschappen waarin bewoners meer zijn dan buren, en elkaar ondersteunen in een prettige woonomgeving.

MooiThuis is niet alleen een projectontwikkelaar; wij zijn partner in het realiseren van een visionair woonconcept dat inspeelt op de huidige en toekomstige behoeften. Door te investeren in onze projecten, investeert u in de toekomst van wonen, een toekomst waarin duurzaamheid, gemeenschap en levenskwaliteit centraal staan en sluiten daarbij naadloos aan bij het Programma Mooi Nederland van de Rijksoverheid. 

Onze diensten

Projectontwikkeling in 3 vormen & CPO-begeleiding
Bij projectontwikkeling maken we onderscheid in drie vormen. Elk gekenmerkt door kleinschaligheid, bijzondere woonvormen, een goede prijs/kwaliteit verhouding, mensgerichte contextuele architectuur en sociaal- maatschappelijke inbedding in de omgeving. Daarnaast begeleiden we de aspirant-bewoners van CPO’s bij het realiseren van hun woonwensen.

Wil je meer weten over deze samenwerkingsvormen? Klik dan op de dienst die bij je past.

Samen bouwen met MooiThuis

Maak kennis - WE Gaan samen aan de slag

Ontdek vandaag nog hoe MooiThuis kan bijdragen aan jouw ideale woonsituatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen en maak de stap naar een mooier thuis.