MooiThuis_logo_tagline

CPO Begeleiding

Samen bouwen
aan een fijn thuis

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) geeft particulieren het heft in handen om samen met anderen een uniek woonproject te realiseren.
Om te zorgen dat alle persoonlijke wensen van de leden goed op elkaar zijn afgestemd en besluiten worden genomen op een manier die maakt dat de bewoners van het project daarna jaren met plezier naast elkaar kunnen wonen, is onafhankelijke, deskundige begeleiding vaak onmisbaar.

CPO, bouwen met je buren

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) speelt afstemming en besluitvorming een cruciale rol vanaf de oriëntatiefase tot aan de oplevering. De keuze voor CPO stelt toekomstige bewoners centraal in het ontwikkelingsproces van hun eigen woning of wooncomplex.

Het initiatief voor een CPO-project ontstaat vaak vanuit een groep individuen met een gezamenlijke wens voor een specifieke woonomgeving. Zij kiezen bewust voor samenwerking om kosten te besparen, maar ook om een meer persoonlijke en op maat gemaakte woonoplossing te realiseren. De reis begint bij het gezamenlijk vormgeven van een visie, waarin iedere deelnemer zijn droomwoning schetst binnen de contouren van een collectief project.

Waarom een CPO-begeleider?

Het proces van samen bouwen en ontwikkelen biedt tal van voordelen, zoals meer inspraak in het ontwerp en de mogelijkheid tot het creëren van een hechte gemeenschap. Echter, de weg naar het realiseren van een CPO-project kan complex en uitdagend zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van risicomanagement, besluitvorming en doorlooptijd. 

Ook bij het aanvragen van overheidssubsidies wordt door de verstrekkende instanties sterk geadviseerd om een begeleider in te huren.

Ook voor de menselijke processen

Ook het communicatie- en besluitvormingsproces tussen de toekomstige bewoners vraagt de nodige aandacht. Veel initiatieven komen niet verder dan de oriëntatiefase, omdat de gemeente niet vlot meewerkt, de besluitvorming onder de initiatiefnemers stug verloopt of omdat potentiële bewoners vroegtijdig uit het project stappen. Dat opstappen kan komen door een niet reële voorstelling van de omvang en de kosten van het CPO-project, maar net zo vaak gebeurt dat door verstoorde verhoudingen onderling.

 

De kunst is om elkaar tijdens de ontwikkeling niet te verliezen, te zorgen dat alle persoonlijke wensen goed op elkaar zijn afgestemd en besluiten zo worden genomen dat bewoners daarna jaren met plezier naast elkaar kunnen wonen.

 

Een begeleider die ervaring heeft met CPO en met het begeleiden van menselijke processen tussen de adspirant bewoners vergroot de kans op slagen van het project aanzienlijk. 

Kennis inkopen en praktische zaken uitbesteden

Het inschakelen van een begeleider bij CPO-projecten biedt een fundament van expertise, ondersteuning en netwerk dat cruciaal is voor het slagen van het project. De begeleider staat centraal in het navigeren van de complexiteit van bouwprocessen, het faciliteren van communicatie, het benutten van netwerken en het empoweren van deelnemers. 

Door deze professionele ondersteuning wordt niet alleen de kans op succes aanzienlijk vergroot, maar ook de ervaring van het bouwproces zelf verrijkt. CPO staat voor samen bouwen, maar met de juiste begeleiding bouw je niet alleen aan huizen, maar ook aan gemeenschappen, relaties en kennis.

Waarom CPO-begeleiding door MooiThuis?

Niet alleen is er bij MooiThuis jarenlange ervaring in het begeleiding van CPO’s, wij zijn er gewoon heel goed in. En dat niet alleen vanwege de kennis en de ervaring, juist vanwege het feit dat wij naast die kennis en ervaring ook werken vanuit architectonische vernieuwing.

Daarom begeleiding door MooiThuis

Vernieuwend bouwen

Dat betekent mensgericht en contextueel bouwen ter versterking van de sociaal-maatschappelijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de CPO. En bovendien kostenbewust bouwen met collectieve voorzieningen zonder verlies van ruimte of comfort en optimalisatie van de sociale inbedding zowel binnen de CPO als haar directe omgeving. MooiThuis bouwt niet alleen aan woningen, maar aan gemeenschappen waar verbondenheid tussen mensen het fundament vormt.

Efficiënte procesinrichting

Naast kennis, ervaring en oog voor de inbedding, heeft MooiThuis nog meer te bieden. Onderscheidend zijn wij ook in het stroomlijnen van het ontwikkelingsproces volgens een duidelijk patroon dat steun biedt, maar toch ook flexibel genoeg is om bij veranderingen tijdens de ontwikkeling van het project snel te kunnen switchen naar een nieuw evenwicht.

Groot en breed netwerk

Belangrijk is daarbij ook ons uitgebreide netwerk van professionals in de bouw, onze relaties met overheden, subsidieverstrekkers, notarissen, juristen en zelfs hypotheekverstrekkers voor de adspirant bewoners. Dat betekent snelheid, zekerheid en volledigheid.

Empowerment van de initiatiefnemers

Wellicht is de uitspraak bekend; “Breng ze geen vis, maar leer ze vissen”. Dat brengt MooiThuis in de praktijk door de initiatiefnemers mee te nemen op reis. Wij nemen het proces niet over, maar stellen ons ten doel de adspirantbewoners dusdanig te betrekken bij het maken van keuzes en het doen van afwegingen, dat zij ervaren dat zij zelf de regie voeren over het project. Dat leidt tot betrokkenheid, inzicht, (zelf)vertrouwen en verbondenheid met elkaar en het bouwproject.

Voordelen van begeleiding MooiThuis 

Zelf CPO-begeleiding nodig?

Samengevat, een CPO brengt nogal wat met zich mee. Afhankelijk van de kennis en ervaring die binnen de CPO-groep aanwezig is, kunnen jullie bepalen op welke delen van het bouwproject jullie ondersteuning wensen. Dat kan op onderdelen of jullie kunnen beslissen dat MooiThuis het project van kop tot staart begeleidt. Uiteraard zullen we na iedere processtap evalueren en afstemmen welke rol voor MooiThuis gewenst is in de volgende processtap en tegen welke vergoeding.

Samen kijken hoe we jullie CPO-proces het beste aanpakken?