MooiThuis_logo_tagline

Private project-ontwikkeling

(Ver)bouwen in opdracht van locatie-eigenaar

Het huidige tekort aan woningen zorgt er voor dat gemeentes en provincies alle mogelijkheden onderzoeken om het woningaanbod te vergroten.Voor private eigenaren van grond of gebouwen een mooie kans.

Bestaande locaties gebruiken

Herbestemmen en locatie geschikt maken voor meerdere Huishoudens

Het aanpassen van gemeentelijke en provinciale beleidsplannen om woonuitbreiding te stimuleren is een belangrijk agendapunt. Vandaar dat er zowel gemeentelijk, provinciaal als nationaal regelmatig subsidies beschikbaar zijn om eigenaren te stimuleren.

Gemeentes kiezen daarbij vaak voor ‘uitbreiding’, het bouwen van hele nieuwe wijken aan de randen van dorpen en steden. Maar ook andere opties hebben sterke aandacht. Denk daarbij aan ‘inbreiding’, het opvullen van lege plekken binnen de bestaande bebouwing en het herbestemmen van gebouwen zoals scholen, instellingen en bedrijfsmatig onroerend goed tot woningen. Ook het splitsen van woningen of het toestaan van meerdere woningen in agrarische bedrijven, of zelfs het toestaan van nieuwbouw op lege plekken in lintbebouwing is bij veel gemeentes bespreekbaar.

MooiThuis helpt private eigenaren met het onderzoeken van de bouw en verbouw mogelijkheden op eigen grond of bestaand onroerend goed. Wij zijn meer dan thuis in de nieuwe omgevingswet en ook kunnen we het aanvragen van subsidies voor onze opdrachtgevers verzorgen.

Voorbeeld project gerealiseerd door MooiThuis

Noaberschap Plus Woongemeenschap in het Drents-Friese Wold

De eigenaren vormen samen een woongemeenschap waarbinnen ieder zichzelf mag zijn en men voor elkaar klaar staat. De bewoners hebben naast hun eigen woning beschikking over een gezamenlijke woonkamer, keuken, logeerappartement en een riant buitenterrein van 4.000 m². 

Een warm thuis midden in de natuur. 

9 Woningen gerealiseerd

Herbestemming Oude school

In een prachtige oude dorpsschool zijn negen volledig zelfstandige koopwoningen gerealiseerd met een eigen tuin of terras. Alle woningen die niet op de begane grond gelegen zijn beschikken over een lift. Dus levensloopbestendig!

Turnkey of delen van het ontwikkelingsproces?

MooiThuis kan behalve op delen van het ontwikkelingsproces, ook het volledige project voor je verzorgen van de oriëntatiefase tot de oplevering. Dat betreft het wijzigen van het bestemmingsplan, het aanvragen van vergunningen, het architectonisch ontwerp, de aanbesteding, de anterieure overeenkomst, projectbegeleiding, het vinden van kopers, de opmaak van koopovereenkomsten, eventuele oprichting Vereniging van Eigenaren (VvE) en de oplevering. Hierbij profiteer jij als opdrachtgever optimaal van de brede kennis en ervaring van de professionals van MooiThuis.

Kortom, ben je in het bezit van grond waar mogelijk gebouwd kan worden, of ben je eigenaar van een bestaand gebouw (bedrijfsgebouw, school, instelling of agrarisch bedrijf), dan helpen wij je graag verder. 

Professionaliteit, kennis, kunde en heldere afspraken maken dat wij jouw bouwproject volledig ontzorgen.

Neem contact met ons op om te onderzoeken wat wij voor je kunnen betekenen.